Doffin

Database for offentlige innkjøp

tekststørrelse A+ A a For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Postboks 40
VADSØ
9811
NO
Kontaktperson: Lisa Heiestad
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.3)

Kommunikasjon

Tilgangen til konkurransegrunnlaget er begrenset. Ytterligere informasjon finnes på:  
https://permalink.mercell.com/79958630.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Manuelle sikkerhetstjenester - nasjonal anskaffelse
Referansenummer:  2017/00006
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

79710000  -  Sikkerhetstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelse av manuelle sikkerhetstjenester, herunder mobilt vakthold og stasjonært vakthold, til norske helseforetak.
Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[https://permalink.mercell.com/79958630.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 290000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å inngå kontrakter som kombinerer følgende delkontrakter eller grupper av delkontrakter:  
Det henvises til Konkurransegrunnlagets punkt 1.6.
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Deltilbud 1. Helse Sør-Øst RHF
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79710000  -  Sikkerhetstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO03 -  Sør-Østlandet
Region: Sør-Østlandet
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelse av manuelle sikkerhetstjenester til Helse Sør-Øst RHF
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.10.2018  /  Slutt: 30.09.2020
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Prolongering 1+1
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Prolongering 1+1. For øvrige opsjoner se Konkurransegrunnlagets punkt 1.7
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Deltilbud 2. Helse Vest RHF
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79710000  -  Sikkerhetstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO05 -  Vestlandet
Region: Vestlandet
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelse av manuelle sikkerhetstjenester til Helse Vest RHF.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.10.2018  /  Slutt: 30.09.2020
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Prolongering 1+1
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Prolongering 1+1
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Deltilbud 3. Helse Midt-Norge RHF
Delkontrakt nr.:  3
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79710000  -  Sikkerhetstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO06 -  Trøndelag
Region: Trøndelag
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelse av manuelle sikkerhetstjenester for Helse Midt-Norge RHF.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.10.2018  /  Slutt: 30.09.2020
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Prolongering 1+1
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Prolongering 1+1
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Deltilbud 4. Helse Nord RHF
Delkontrakt nr.:  4
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79710000  -  Sikkerhetstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO07 -  Nord-Norge
Region: Nord-Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelse av manuelle sikkerhetstjenester for Helse Nord RHF.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.10.2018  /  Slutt: 30.09.2020
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Prolongering 1+1
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Prolongering 1+1
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.5)

Informasjon om forhandling

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele kontrakten på grunnlag av de første tilbudene uten å gjennomføre forhandlinger
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 010-015602
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-215060
IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  05.03.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Norsk, Nordsamisk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 6  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Sykehusinnkjøp HF
Postboks 40
9811 Vadsø
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

30.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system